COACHING SKILLS FOR TEACHERS, SCHOOL AND ADULT EDUCATION STAFF

7 Jul 2023

Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu” este instituție beneficiară a unei acreditări Erasmus+, Acțiunea Cheie 1, în domeniul Educație Școlară. În cadrul primului an de acreditare, corespunzând anului școlar 2022 – 2023 și contractului numărul 2022-1-RO01-KA121-SCH-000056657, ne-am propus ca obiective perfecționarea a 4 cadre didactice în utilizarea dispozitivelor TIC și a metodelor moderne, activ participative de predare, prin cursuri sau job shadowing și un stagiu de perfecționare în predare afectivă pentru 4 profesori.


Un prim flux al acestui program a avut loc în perioada 25 iunie - 2 iulie, când doamnele profesoare Flavia Munteanu, Dorina Dinca, Teodora Popescu și Mihaela Ioncica s-au deplasat la Bologna, oraș cu o veche tradiție universitară, pentru a participa la un curs de dezvoltare personală în domeniul inteligenței emoționale, Coaching skills for teachers, school and adult education staff, oferit de Erasmus Learning Academy. La curs au participat 16 cadre didactice din Romania, dar și din alte țări europene: Suedia, Austria, Irlanda, Germania sau Spania. Tematica de curs a fost extrem de variata, abordând o multitudine de subiecte, cum ar fi: introducerea noțiunii de coaching în educație și prezentarea unei paralele între activitatea de coaching și activitatea de predare obișnuită; gestionarea conflictelor cu identificarea cauzelor acestora, dar și efectul pozitiv pe care îl pot avea; importanța lucrului în echipă în paralel cu descrierea diferitelor tipuri de conducător de grup, cu trăsăturile aferente. Fiecare zi de curs a venit cu noțiuni noi, cu noi provocări, cu multe activități practice care au contribuit la o mai bună cunoaștere și inter-relaționare a participanților, dar care s-au și constituit într-un bagaj de cunoștințe ce își va dovedi cu siguranță, pe viitor, utilitatea la orele la clasă.


Mulțumim pe această cale Erasmus Learning Academy din Bologna, care a facilitat cursul și a creat condițiile favorabile unui context de învățare complex.


Doamnele profesoare vor disemina la începutul anului școlar viitor experiențele acumulate în cadrul consiliilor profesorale și a cercurilor pedagogice pe discipline, dar adevărații beneficiari vor fi elevii noștri, care vor avea profesori - mentori mai empatici și mai pregătiți să gestioneze problemele emoționale ale tinerei generații, aflate în continuă evoluție.


Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus Plus, noul program al Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului. Toate informațiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației şi Formării Profesionale și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conținutul acestor informații.