Toți putem GeoGebra!

23 May 2022

Everybody Can Make GeoGebra Funny este titlul unui proiect eTwinning implementat în anul școlar 2021 – 2022 la clasele a X-a B și E. Proiectul este rodul unui parteneriat mai vechi cu profesori de matematică și elevi din Turcia și Croația, concretizat anual cu multe certificate de calitate și, cel mai important, bine primit de elevi.
De data aceasta, proiectul a presupus o formare inițială a profesorilor pentru utilizarea softului matematic Geogebra și nu numai, urmată de aplicarea la clasă, conform curriculei fiecărei țări, a cunoștințelor dobândite și postarea pe twinspace a rezultatelor obținute de profesori și elevi. Pentru ca activitatea să fie mai atractivă, s-au folosit instrumente de imagine și culoare, dar și animații.
Obiectivele educaționale ale proiectului includ transformarea procesului clasic de predare-învățare al matematicii într-unul modern, mai dinamic și mai atractiv pentru elevi, în care aceștia să se simtă incluși și valorizați.
Profesorii participanți la proiect au participat la sesiuni de formare lunare, referitoare la modul în care pot fi utilizate facilitățile oferite de softul open source GeoGebra. Fiecare dintre profesori a adaptat aceste facilități la curriculum-ul național și la clasele la care predă. Realizarea graficelor și a figurilor geometrice folosind GeoGebra scurtează timpul de construcție și ajută elevii la o mai bună vizualizare a proprietăților funcțiilor, a soluțiilor ecuațiilor și inecuațiilor, a proprietăților figurilor geometrice. După prezentarea realizată de profesor, elevii au exersat aceleași instrumente pe cont propriu, apoi le-au prezentat colegilor. Faptul că cele mai reușite rezultate au fost postate lunar pe twinspace i-a motivat și i-a făcut curioși să descopere ce lecții studiază partenerii lor și cum folosesc GeoGebra în sprijinul învățării.
Toți profesorii parteneri în proiect predau matematica. Deși GeoGebra are o mai largă aplicație, în cazul nostru s-a utilizat doar la orele de matematică, în funcție de curriculum-ul fiecărei țări și al claselor implicate. Elevii de liceu au studiat reprezentarea grafică a funcțiilor liniare, polinomiale, exponențiale, logaritmice, trigonometrice, verificarea soluțiilor ecuațiilor, reprezentarea grafică a soluțiilor inecuațiilor, iar cei de gimnaziu au verificat faptul că suma măsurilor unghiurilor unui triunghi sau patrulater este constantă. Cu toate acestea, ca orice proiect internațional, și acesta a facilitat dezvoltarea competențelor de comunicare verbală sau scrisă în limba engleză, dar și a competențelor digitale, atât pentru utilizarea softului GeoGebra, cât și pentru accesarea twinspace și comunicarea cu partenerii.
Produsele finale ale fiecărei luni au fost realizate utilizând materialele create pe parcursul lunii de către elevi și profesori, în echipe naționale sau internaționale. Produsul final al proiectului, lansat de ziua pământului, este un material video în care elevi din școlile partenere recită un poem despre importanța protejării mediului, în timp ce pe ecran se derulează imagini realizate cu fractali în Geogebra. Elevii au contrubuit la alegerea poemului, a imaginii de fundal, a fractalului care se construiește și au recitat și tradus poemul pentru parteneri.
Detalii și materiale realizate în cadrul proiectului pot fi accesate la adresa https://twinspace.etwinning.net/205926/