Proiectul ROSE la finalul celui de-al treilea an de implementare la Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu”

16 Jul 2020

Al treilea an de implementare a subproiectului „Pași spre excelență” din cadrul proiectului ROSE în școala noastră a început cu dreptul. Tabăra de pregătire pentru bacalaureat, planificată încă dinaintea încheierii anului școlar 2018 - 2019, s-a bucurat de un succes real atât în rândul celor 20 de elevi aflați la începutul clasei a douăsprezecea, cât și al profesorilor care au desfășurat alături de ei activități remediale în regim intensiv.

După începerea anului școlar 2019 – 2020, activitățile remediale au continuat cu toți cei 115 elevi aflați în clasele terminale. 21 de cadre didactice au desfășurat săptămânal câte o oră de pregătire, pe clase sau pe grupe, la toate disciplinele la care elevii noștri urmau să susțină probe în cadrul examenului național de bacalaureat, conform unui program stabilit anterior. Acesta a cuprins atât consolidarea cunoștințelor din anii anteriori – la disciplinele la care programa cuprinde conținuturi din mai multe clase – cât și activități specifice unei bune pregătiri: vizionări de filme și spectacole de teatru, vizite de documentare, simulări ale probelor de examen, etc. Nu în ultimul rând, 24 de elevi au beneficiat de activități de suport emoțional și dezvoltare personală sub îndrumarea unui cadru calificat.

În categoria activităților extracurriculare, la finalul primului semestru s-a desfășurat spectacolul caritabil „Vremea colindelor”, în care elevii noștri au fost artiști și spectatori deopotrivă, probându-și talentul și făcând progrese în anevoioasa activitate de autocunoaștere și autodepășire. Obiectele decorative de iarnă confecționate de elevii noștri au constituit baza organizării mai multor târguri de Crăciun, toate desfășurate în scopuri caritabile.

Rezultatele nu au întârziat să apară. În luna decembrie, 11 elevi de clasa a 12-a au susținut examenul de limbă germană „Deutsches Sprachdiplom”, și toți au obținut certificate lingvistice pentru limba germană de niveluri B2 și C1. Începând cu luna ianuarie, diferite etape ale olimpiadelor și concursurilor școlare i-au avut ca protagoniști pe elevii liceului nostru, clasați pe primele locuri și calificați pentru etapele superioare.

Din păcate însă, în urma suspendării cursurilor în luna martie, și aceste activități au fost sistate, la fel ca vizitele de documentare și spectacolele planificate în semestrul al doilea.

Proectul ROSE a continuat însă, respectând distanțarea socială. Activitățile remediale și de dezvoltare personală s-au desfășurat online, cu ajutorul unei diversități de instrumente educaționale: e-mail, messenger sau WatsApp, videoconferințe Zoom Cloud Meeting, Hangouts Meet, lecții pe platformele educred.ro, socrative, Google Classroom, francophonie.org, lepointdufle.net, teme și activități pe platforma asq.ro, dar și acces gratuit pe platforme ca examenultau.ro sau brio.ro, unde elevii pot urmări lecții video și își pot testa cunoștințele la disciplinele de examen. Profesorii și-au creat propriile instrumente de evaluare utilizând Microsoft Forms sau Quizzlet, asq.ro, mai antrenantele kahoot și padlet sau clasice fișe de lucru / teste / teme pe hârtie, fotografiate și apoi trimise. Canalul educațional YouTube și platforma MozaWeb au completat documentarea. În plus, elevii au fost încurajați să urmărească emisiunile TV Teleșcoala la toate disciplinele.

Revenirea la cursurile de pregătire față în față din luna iunie nu a adus toți elevii în bănci, unii alegând să rămână acasă și să studieze în ritm propriu. Și pentru aceștia, dar și pentru cei care au venit la școală, profesorii au găsit resurse și timp să le ofere sprijinul de care au avut nevoie.

Rezultatele obținute în aceste condiții speciale la examenul maturității au scos în evidență câteva aspecte importante. În primul rând, foarte mulți elevi au fost foarte bine pregătiți. Numărul notelor maxime a fost net superior celui din anii trecuți. S-au înregistrat câte patru note de 10 la limba si literatura română, istorie și biologie, câte două la matematică și la logică, argumentare și comunicare, câte una la geografie și fizică, iar doi elevi au promovat examenul de bacalaureat cu media 10. În al doilea rând, procentul de promovabilitate, ușor mai mic față de cel de anul trecut, dovedește faptul că unii elevi au ales să nu se pregătească, sperând că vor promova doar cu cunoștințele acumulate până în martie. Participarea sporadică la activitățile de pregătire și neconsolidarea acestora prin studiu individual au dus la scăderea ratei de promovare de la 89% înregistrată anul trecut la 83,3% anul acesta, calculată doar pentru candidații din seria curentă, beneficiari ai proiectului ROSE. Și totuși, un lucru îmbucurător îl constituie faptul că și unii candidați, respinși anul trecut, au promovat anul acesta. Pe total, procentul de promovabilitate la liceul nostru după soluționarea contestațiilor a fost de 78,57%. Majoritatea candidaților declarați promovați la examenul maturității își vor continua studiile în învățământul superior din țară sau din străinătate.

A fost un an dificil și solicitant pentru noi toți. Mulțumim profesorilor care s-au implicat în pregătirea elevilor, dar și absolvenților de liceu care au înțeles că viitorul lor depinde în mare măsură de ei înșiși. Le urăm succes în etapele următoare și ne dorim tuturor vacanță plăcută și un viitor an școlar fără surprize neplăcute.

Proiectul ROSE este finanţat de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a fost elaborat luând în considerare principalul obiectiv strategic național al României, acela de asigurare a unei piețe a muncii incluzive și eficiente prin educație și formarea de competențe. Proiectul ROSE face parte din Programul Național al Ministerului Educației „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” și își propune să contribuie la strategia de reducere a părăsirii timpurii a școlii în învățământul primar și secundar, la creșterea participării la activități de învățare pe tot parcursul vieții și la îmbunătățirea oportunităților în învățămîntul terțiar pentru populația României.

Suma de 70000 de euro, care constituie obiectul acordului de grant semnat de conducerea Colegiului “Brediceanu”, repartizată în tranşe, pe patru ani şcolari, este utilizată pentru activităţi pedagogice şi de sprijin, activităţi extracurriculare şi activităţi de dotare a şcolii, toate urmărind atingerea obiectivului general al proiectului – creşterea ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat.